Identifikace a regulace soustavy GUNT RT 010

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honc, Daniel
dc.contributor.author Širc, Jiří
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:57:56Z
dc.date.available 2017-01-23T10:57:56Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-12-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66874
dc.description.abstract Práce se zabývá návrhem regulace laboratorního systému GUNT RT 010 pomocí PI regulátoru. V teoretické části je uvedena problematika identifikace systémů, modelování systémů a návrhu jejich regulace. V praktické části je cílem identifikovat soustavu, navrhnout parametry regulátoru, simulovat regulaci a aplikovat regulaci na reálném zařízení, následně pak porovnat výsledky simulovaných a reálných experimentů. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject identifikace cze
dc.subject regulace cze
dc.subject řízení systému cze
dc.subject simulace cze
dc.subject GUNT RT 010 cze
dc.subject identification eng
dc.subject regulation eng
dc.subject control eng
dc.subject simulation eng
dc.subject GUNT RT 010 eng
dc.title Identifikace a regulace soustavy GUNT RT 010 cze
dc.title.alternative GUNT RT 010 Identification and Control eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-01-09
dc.description.abstract-translated This bacalary thesis deals with the control design of the laboratory system GUNT RT 010 by using PI controller. Theoretical part presents the problems of system indentification, system modelling and a controller design. Practicial part focuses on the system identification, controller parameters designin, control simulation and control on a real device. Results of the experiments are compared and evaluated. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35570
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo identifikovat soustavu a navrhnout řízení laboratorní soustavy regulace hladiny. Student určil pracovní oblast laboratorní soustavy a pomocí experimentální identifikace získal model ve tvaru přenosu soustavy prvního řádu. Metodou umístění pólů vypočítal parametry PI regulátoru a simulačně určil vhodné nastavení regulátoru pro experimenty na reálném zařízení. Reálnými experimenty potvrdil vhodnost použité metody a současně také ověřil kvalitu použitého modelu. Tím splnil všechny cíle zadání práce. cze
dc.identifier.stag 29923
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account