My normální a ti druzí: k antropologii duševní poruchy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Samek, Tomáš
dc.contributor.author Debelková, Nikola
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:14Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:14Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65472
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá duševními nemocemi a problematikou s nimi spojenou. Věnuje se primárně otázkám, do jaké míry si duševně nemocní lidé uvědomují svou nemoc, jak se u nich konkrétní nemoc projevuje a jak jsou vnímáni okolím. Práce vychází z výsledků terénního výzkumu, který byl realizován v neziskové organizaci v jednom středočeském městě. Výchozími výzkumnými metodami jsou (polo)zúčastněné pozorování a rozhovory. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject duševní nemoci cze
dc.subject duševní zdraví cze
dc.subject normalita cze
dc.subject abnormita cze
dc.subject panická porucha cze
dc.subject demence cze
dc.subject schizofrenie cze
dc.subject stacionáře cze
dc.subject stigmatizace cze
dc.subject mental illness eng
dc.subject mental health eng
dc.subject normality eng
dc.subject abnormality eng
dc.subject panic disorder eng
dc.subject dementia eng
dc.subject schizophrenia eng
dc.subject social welfare institution eng
dc.subject stigmatization eng
dc.title My normální a ti druzí: k antropologii duševní poruchy cze
dc.title.alternative We Normal and the Others: to Athropology of Mental Disorders eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kašpar, Oldřich
dc.date.accepted 2016-09-01
dc.description.abstract-translated This paper focuses on mental illnesses and problematic aspects associated with such conditions. It examines to what extent the affected subjects are aware of their illness, what the specific symptoms that they experience are and how they are perceived by the outside world. The thesis is based on the findings of a field research conducted in a non-profit organization in a Central Bohemian town. The data collection methods include (semi-)participant observation and interviews. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34919
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 30897
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account