Koordinace ochran na systému 3 kV DC s ohledem na rekuperaci.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mlynařík, Ladislav
dc.contributor.author Bošek, Petr
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:53:15Z
dc.date.available 2016-08-02T10:53:15Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65157
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou detekce zkratů během rekuperace na stejnosměrném napájecím systému. Jsou zde rozebrány požadavky norem, předpisů na vozidlo a napájecí infrastrukturu. Další část je věnována ověření zjištěných podmínek výpočtem modelových situací. cze
dc.format 142 s., 17 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject rekuperace cze
dc.subject zkrat cze
dc.subject drážní vozidlo cze
dc.subject napětí cze
dc.subject recovery eng
dc.subject short circuit eng
dc.subject rail vehicle eng
dc.subject voltage eng
dc.subject power eng
dc.title Koordinace ochran na systému 3 kV DC s ohledem na rekuperaci. cze
dc.title.alternative Coordination of protections of 3kV DC system during recuperation. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated This work deals with the detection of short circuit during recovery to DC power system. There are analyzed the requirements of standards and regulations on vehicle and power infrastructure. Another part is devoted to verify the conditions identified of calculation on model situations. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34311
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 27670
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account