Proměny dětského hrdiny ve vybraných prózách české literatury pro dospělé po roce 1989

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malý, Radek
dc.contributor.author Bednářová, Renáta
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:49:30Z
dc.date.available 2016-08-02T10:49:30Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64953
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Proměny dětského hrdiny ve vybraných prózách pro dospělé po roce 1989 je rozdělena do šesti kapitol. První je věnovaná změnám v české literatuře po listopadové revoluci, mezi něž patří i nástup českých autorek na literární scénu. A právě této problematice se věnuje kapitola druhá. Třetí teoretická kapitola se zaměřuje na literární postavu. Dále již následuje praktická část. V jednotlivých kapitolách se práce věnuje nejdříve jednotlivých autorkám, jejím životům a dílu. Poté je analyzována každá kniha, charakterizován dětský hrdina a hledají se jeho funkce v díle. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject dětský hrdina cze
dc.subject próza po roce 1989 cze
dc.subject funkce dětského hrdiny cze
dc.subject Dousková, Irena cze
dc.subject Andronikova, Hana cze
dc.subject Soukupová, Petra cze
dc.subject child hero eng
dc.subject prose after 1989 eng
dc.subject child hero's function eng
dc.title Proměny dětského hrdiny ve vybraných prózách české literatury pro dospělé po roce 1989 cze
dc.title.alternative Changes of Childhood Hero in Selected Prose for Adults after 1989 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Poslední, Petr
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis entitled Transformations of a child hero in selected prosaic works for adults after 1989 is divided into six chapters. The first chapter focuses on the changes in Czech literature after the Velvet Revolution, including entering the literary scene by Czech female authors which is the aim of the second chapter. The third and last theoretical chapter deals with a literary character, and is followed by a practical part of the work. Life and work of a particular author is described at the beginning of each chapter, followed by an analysis of a given book. The final part of each chapter focuses on a child hero, their characteristics and their functions in particular works. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34399
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 26768
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account