Pojetí filosofie v Obecné poradě o nápravě věcí lidských J. A. Komenského

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schifferová, Věra
dc.contributor.author Šindelářová, Veronika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:27:27Z
dc.date.available 2016-06-09T12:27:27Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64156
dc.description.abstract Bakalářská práce analyzuje to, jak Jan Amos Komenský pojímá filosofii v Obecné poradě o nápravě věcí lidských. Podle Komenského je filosofie člověku dána od Boha a je neodlučitelnou součástí lidské přirozenosti. Podle Komenského je filosofie pokažena, což se projevuje upadáním lidské touhy po moudrosti a novém poznání. Člověk v důsledku toho propadá do čím dál větší propasti nevědomosti. Komenský věřil, že filosofie může být napravena. Náprava musí proběhnout u každého člověka bez výjimky, neboť jedině tak může být úspěšná. Musí být učiněna společně s nápravou náboženství a politiky, jedině tak bude obnova dovedena k dokonalosti. cze
dc.format 48 s.
dc.format.extent 890744 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Komenský, Jan Amos cze
dc.subject filosofie cze
dc.subject lidská přirozenost cze
dc.subject moudrost cze
dc.subject poznání cze
dc.subject náprava cze
dc.subject harmonie cze
dc.subject Comenius, Jan Amos eng
dc.subject philosophy eng
dc.subject human nature eng
dc.subject wisdom eng
dc.subject cognition eng
dc.subject reformation eng
dc.subject harmony eng
dc.title Pojetí filosofie v Obecné poradě o nápravě věcí lidských J. A. Komenského cze
dc.title.alternative Concept of philosophy in De rerum humanarum emendatione consultatio catholica by Johan Amos Comenius eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sikora, Ondřej
dc.date.accepted 2016-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis analyses the way Jan Amos Comenius conceives his concept of philosophy in General Consultation on the Reform of Human Affairs. According to Comenius God gave the human philosophy as it is an inseparable part of human nature. Comenius perceives it as deteriorated, which is seen on the decline of human desire for wisdom and new cognition. As a consequence, human being is falling into bigger and bigger abyss of unconsciousness. Comenius believed that philosophy can be reformed. However, this reformation must happen within each human being with no exception because this is the only way it can be successful. In order this recovery is brought to perfection the process of reformation of human being must happen together with a reform of religion and politics. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34041
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 28246
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account