Antropologie módy: fenomén second-handu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ryška, Tomáš cze
dc.contributor.author Lokajová, Magdalena Kateřina
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:08:58Z cze
dc.date.available 2016-04-25T16:08:58Z cze
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-30 cze
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64056 cze
dc.description.abstract Práce je zaměřena na téma fenoménu second-handu. Věnuje se tématům, které do jisté míry ovlivňují naše motivy, které nás přivádějí do tohoto prostředí. Mimo těchto motivů se zabývá i dalšími společenskými jevy. Obsahuje také samotný popis, fungování a historii vzniku second-handů. Ve větší míře se zabývá jeho pozitivní stránkou, ale nezapomíná i na negativní připomínky. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 742473 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject second-hand cze
dc.subject oděv cze
dc.subject móda cze
dc.subject životní prostředí cze
dc.subject bourdieu pierre cze
dc.subject kapitál cze
dc.subject second-hand eng
dc.subject clothes eng
dc.subject fashion eng
dc.subject environment eng
dc.subject bourdieu pierre eng
dc.subject capital eng
dc.title Antropologie módy: fenomén second-handu cze
dc.title.alternative Anthropology of fashion: the phenomenon of second-hand eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Andrš, Zbyněk cze
dc.date.accepted 2016-01-26 cze
dc.description.abstract-translated The work is focused on the phenomenon of second-hand. It covers the topics that they influence our motives that lead us into this environment. Apart from these motifs is also concetrate to other social phenomena. It also contains the description, operation and history of second-hand stores. To a greater extent deals with its positive aspects, but also to forget the negative comments. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33953 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence studentka představila svou bakalářskou práci, hlavní důvody pro volbu tématu, role second-handu jako sociálního místa. Následovala diskuze nad sociálními prostory v minulosti. Školitel a oponent přečetli posudky a ocenili teoretický rámec práce. cze
dc.identifier.stag 29582 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account