Concept of wilderness in 19th century American culture

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubíková, Šárka
dc.contributor.author Plevová, Petra
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:08:32Z
dc.date.available 2016-04-25T16:08:32Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64050
dc.description.abstract This Master's thesis focuses on the change in the human perception of nature from the Industrial Revolution until the end of 19th century. The thesis provides brief characteristics of particularly the concept of wilderness, Ecocriticism, and Transcendentalism. The main part of the thesis presents a description of the then context (policy, society, and economy), the primal idea of national parks, a brief history of the oldest national parks and a list of crucial people who participated in their establishing. eng
dc.format 75 s.
dc.format.extent 2556850 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject wilderness eng
dc.subject national parks eng
dc.subject perception of nature eng
dc.subject Muir, John eng
dc.subject transcendentalism eng
dc.subject divočina cze
dc.subject národní parky cze
dc.subject vnímání přírody cze
dc.subject transcendentalismus cze
dc.title Concept of wilderness in 19th century American culture eng
dc.title.alternative Koncept divočiny v americké kultuře 19. století cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kleprlík, Michal
dc.date.accepted 2016-02-02
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce se zabývá změnou ve vnímání přírody člověkem v období mezi průmyslovou revolucí a koncem 19. století. Předkládá stručnou charakteristiku zejména konceptu divočiny, Ekokritiky a Transcendentalismu. Stěžejní část práce se věnuje popisu dobového kontextu (politika, společnost, hospodářství), prvotní myšlence národních parků, stručné historii nejstarších národních parků a výčtu významných osobností, které se podílely na vzniku parků. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33824
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 25435
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account