Witch in Miller's The Crucible as compared to Kramer and Sprenger's Malleus Maleficarum

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sampey, Daniel Paul
dc.contributor.author Špatenková, Jana
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:08:22Z
dc.date.available 2016-04-25T16:08:22Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64049
dc.description.abstract Arthur Miller was a twentieth century American playwright who wrote a play The Crucible about witches and witch hunts in Salem as an allegory to the McCarthyism which was the period of the persecution of putative communists in America. Heinrich Kramer and Jacob Spreger were German inquisitors living in the late fifteenth century in Germany who wrote the treatise on the prosecution of witches Malleus Maleficarum, which encouraged people to the persecution of witches. The aim of this paper is to analyse in detail the portrayals of women and witches in Salem compared with the condemnatory attitude of the authors of Hammer of the Witches. eng
dc.format 58 s.
dc.format.extent 1585769 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Crucible eng
dc.subject Miller, Arthur eng
dc.subject Malleus Maleficarum eng
dc.subject Hammer of the Witches eng
dc.subject Kramer, Heinrich eng
dc.subject Sprenger, Jacob eng
dc.subject women eng
dc.subject witches eng
dc.subject witchcraft eng
dc.subject Čarodějky ze Salemu cze
dc.subject Kladivo na čarodějnice cze
dc.subject ženy cze
dc.subject čarodějnice cze
dc.subject čarodějnictví cze
dc.title Witch in Miller's The Crucible as compared to Kramer and Sprenger's Malleus Maleficarum cze
dc.title.alternative Čarodějnice v knize Čarodějky ze Salemu od Millera v porovnání s čarodějnicí v Kladivu na čarodějnice od Kramera a Sprengera cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Bubíková, Šárka
dc.date.accepted 2016-02-01
dc.description.abstract-translated Arthur Miller byl americký dramatik žijící ve dvacátém století, který napsal divadelní hru Čarodějky ze Salemu o čarodějnicích a honech na čarodějnice v Salemu jako alegorii na mccarthismus, což bylo období pronásledování údajných komunistů v Americe. Heinrich Kramer a Jakob Sprenger byli němečtí inkvizitoři žijící na konci patnáctého století v Německu, kteří napsali pojednání zvané Kladivo na čarodějnice, které podněcovalo lidi k pronásledování čarodějnic. Cílem této práce je detailně analyzovat zobrazení žen a čarodějnic v Salemu a porovnat ho s odsuzujícím přístupem autorů Kladiva na čarodějnice. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33859
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 28741
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account