Rekonstrukce ulice Brněnská na Novém Hradci Králové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburaj, František
dc.contributor.author Pospíšil, Tomáš
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:03:38Z
dc.date.available 2016-04-25T16:03:38Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-01-22
dc.identifier Univezitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63929 cze
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o rekonstrukci části ulice Brněnská v městské části Nový Hradec Králové. Rekonstrukce má za úkol zlepšit dopravní obslužnost území zřízením vozovky vč. parkovacích stání a chodníku. Odvodnění řešeného území je navrženo do uličních vpustí, které jsou napojeny do stávajícího kanalizačního řadu. Předmětem návrhu je varianta projektové dokumentace, zpracovaná ve stupni dokumentace pro stavební povolení. cze
dc.format 26 str. + přílohy cze
dc.format.extent 30148178 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject rekonstrukce cze
dc.subject parkování cze
dc.subject chodník cze
dc.subject odvodnění cze
dc.subject reconstruction eng
dc.subject parking eng
dc.subject pavement eng
dc.subject drainage eng
dc.title Rekonstrukce ulice Brněnská na Novém Hradci Králové cze
dc.title.alternative The reconstruction street Brněnská in Nový Hradec Králové eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kubcová, Šárka
dc.date.accepted 2016-02-17
dc.description.abstract-translated This task deal with the reconstruction street Brněnská in towns part Nový Hradec Králové. This reconstructin has improve traffic service, construct new road, parking places and new pavement. Drainage is design to drain which are connected to existing severce. The proposal is a variant processed in the degree of documentation for building permit eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33933 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 25192 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account