Urbanistický a architektonický vývoj Jihlavy v 19. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panoch, Pavel
dc.contributor.author Vašíčková, Andrea
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:02:58Z
dc.date.available 2016-04-25T16:02:58Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63910
dc.description.abstract Tato práce popisuje urbanistický a architektonický vývoj Jihlavy v dlouhém 19. století. Hlavní část práce vychází ze studia projektové dokumentace staveb a historických map, uložených v SOkA Jihlava. Komparace dnešního vzhledu staveb s jejich původní podobou je provedena na základě archivního výzkumu a vlastního terénního průzkumu Jihlavy. cze
dc.format 129 s.
dc.format.extent 51964294 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Jihlava cze
dc.subject urbanismus cze
dc.subject architektura cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject urbanism eng
dc.subject architecture eng
dc.subject 19th century eng
dc.title Urbanistický a architektonický vývoj Jihlavy v 19. století cze
dc.title.alternative Urbanism and Architecture of Jihlava in the Long 19th Century eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hrubý, Vladimír
dc.date.accepted 2016-02-08
dc.description.abstract-translated This thesis describes ubanism and architecture of Jihlava in the long of 19th century. The aim of the research was to explore archive source and by using maps and project documentation completing informatik about of Jihlava´s architecture. In catalog, thereis a confrontation of thein today´s look witht thein originál look in the 19th century, too. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Péče o kulturní dědictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33884
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 26890
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account