American West in the Selected Short Stories of Bret Harte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalavská, Petra cze
dc.contributor.author Řezníčková, Jana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:42:45Z
dc.date.available 2015-09-27T10:42:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61634
dc.description.abstract This bachelor thesis focuses on the portrayal of the American West in the selected short stories of Bret Harte. Prior to the analysis, historical background concerning the Gold Rush is provided. The significance of Gold Rush and the life of new settlers in the mining communities and the diggings together with methods of mining are presented in the first part of the paper. The second part provides an analysis of Bret Harte's short stories, namely "The Outcasts of Poker Flat", "Tennessee's Partner" and "The Idyl of Red Gulch" with attention to the romanticized characters and the setting that is examined from two perspectives; as an element affecting the characters' destiny and an element that is personified. eng
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 599752 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Harte, Bret cze
dc.subject California cze
dc.subject Gold Rush cze
dc.subject mining cze
dc.subject short stories cze
dc.subject Kalifornie cze
dc.subject zlatá horečka cze
dc.subject zlatokopectví cze
dc.subject povídky cze
dc.title American West in the Selected Short Stories of Bret Harte eng
dc.title.alternative American West in the Selected Short Stories of Bret Harte eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sampey, Daniel Paul cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá vyobrazením Divokého západu v povídkách Breta Harta. Úvodní kapitola zasazuje období zlaté horečky do širšího historického kontextu. V první části práce je zdůrazněn význam zlaté horečky a podrobněji popsán život osadníků ve zlatokopeckých oblastech spolu s metodami těžby. Druhá část je věnována rozboru povídek Breta Harta, a to "The Outcasts of Poker Flat", "Tennessee's Partner" a "The Idyl of Red Gulch" se zaměřením na romantické zobrazení postav a důležitost místa, na které je pohlíženo dvojím způsobem; jednak jako na element zasahující do osudů postav a element s prvky personifikace. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33762 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 25474 cze
dc.date.embargo 2015-06-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account