Sídliště únětické kultury v Mikulovicích (okres Pardubice)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Frolík, Jan cze
dc.contributor.author Volfová, Petra
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:37:45Z
dc.date.available 2015-09-27T10:37:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61466
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bude zpracování vybrané části archeologických nálezů kultury únětické z výzkumu v Mikulovicích (okres Pardubice) poloha "V loučkách", a to ze staveniště rodinného domu (pan Plitz). Dále budou zkompletovány a zhodnoceny zprávy z regionální a další archeologické literatury, která se týká tohoto období na katastru Mikulovic a v jejich nejbližším okolí. Na základě těchto pramenů bude podán obraz osídlení kultury únětické v Mikulovicích a bude zařazen do souvislostí dobového vývoje na Pardubicku a Chrudimsku. cze
dc.format 89 s. cze
dc.format.extent 2794220 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject archeological research eng
dc.subject bronze age eng
dc.subject amber eng
dc.subject Mikulovice cze
dc.subject culture of Únětice cze
dc.subject archeologický výzkum cze
dc.subject doba bronzová cze
dc.subject jantar cze
dc.subject únětická kultura cze
dc.title Sídliště únětické kultury v Mikulovicích (okres Pardubice) cze
dc.title.alternative The settlement of Únětice culture in Mikulovice (Pardubice district) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Jílek, Jan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is the processing of selected parts of archaelogical finds of Únětice culture from the research conducted in Mikulovice (district Pardubice) the location "V Loučkách" specifically from a family house building site (Mr. Plitz). Also, reports from regional and archaelogical literature are completed and evaluated, which refers to this period on Mikulovice cadastre and its immediate vicinity. On the basis of these sources, an image of the Únětice culture settlement is given and placed into the context of the contemporary development in Pardubice and Chrudim. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33290 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence V úvodu studentka seznámila s námětem své práce a a svýsledky, k nimž dospěla. Následovalo přečtení posudků akolitele a oponenta. Studentka se v následné diskusi vyslovial ke vzneseným námitkám. cze
dc.identifier.stag 23606 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account