NASTAVENÍ PARAMETRŮ PID REGULÁTORU JAKO OPTIMALIZAČNÍ ÚLOHA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležel, Petr cze
dc.contributor.author Zouhar, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:29:05Z
dc.date.available 2015-09-27T10:29:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61156
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním výhod a nevýhod regulace soustav pomocí regulátoru, který byl nejprve nastaven pomocí klasické metody, vycházející ze spojitého přenosu příslušné regulované soustavy a pomocí algoritmu Neldera a Meada, vycházející z účelové funkce. Účelová funkce je tvořena regulačním obvodem v prostředí Simulink a jejím výstupem je hodnota kritéria, která je rozhodující a poskytuje tak pro algoritmus zpětnou vazbu. Algoritmus tedy umožňuje nalézt takové parametry PID regulátoru, které zajistí minimální energetické nároky regulačního pochodu. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 2158432 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject PID controller cze
dc.subject optimization cze
dc.subject process control cze
dc.subject automation cze
dc.subject Nelder a Mead cze
dc.subject PID regulátor cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject řízení procesů cze
dc.subject automatizace cze
dc.title NASTAVENÍ PARAMETRŮ PID REGULÁTORU JAKO OPTIMALIZAČNÍ ÚLOHA cze
dc.title.alternative Search techniques for PID Controller Tuning eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis has been focused on the comparison of the advantages and disadvantages of control systems using the controller, which was set up both using classical methods, based on the continuous transfer function of system under control and the algorithm Nelder and Mead, based on the objective function. The objective function is composed of a control circuit in Simulink and its output value is the criteria that is relevant and provides feedback. Thus, the algorithm allows to find such parameters PID controller, which ensures minimal power control process. eng
dc.description.department Katedra řízení procesů cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33569 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo posoudit, zda má cenu jeatě používat klasické metody PID regulátoru nebo je již nahradit hrubou výpočetní silou. Tato teze samozřejmě potřebuje airaí průzkum, nicméně i tak jsou autorovy závěry využitelné v praxi. Cíle bakalářské práce byly splněny. cze
dc.identifier.stag 26968 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account