Filosofie existence u Karla Jasperse

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prázný, Aleš cze
dc.contributor.author Tomášová, Pavlína
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:28:20Z
dc.date.available 2015-09-27T10:28:20Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61132
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na filosofii existence německého filosofa 20. století Karl Jasperse. V úvodu bakalářské práce je nastíněna problematika překladu pojmů Existenz a existence, které jsou pro Jaspersovu filosofii existence klíčové. Práce se věnuje vývoji Jaspersova myšlení a filosofům, které inspirovalo Jaspersovo myšlení. Bakalářská práce se zabývá dvěma mysliteli, ze kterých Jaspersova filosofie vychází - Sören Kierkegaard a Friedrich Nietzsche. V jednotlivých kapitolách je práce zaměřena na samotnou Jaspersovu filosofii existence a především na rozlišení mezi pojmy Existenz a existence. Bakalářská práce objasňuje základní pojmy Jaspersovy filosofie: mezní situace, komunikace, transcendence, filosofická víra a jiné. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 296791 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Karl Jaspers cze
dc.subject Existenz cze
dc.subject existence cze
dc.subject transcendence cze
dc.subject mezní situace cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject boundary situations eng
dc.subject communication eng
dc.title Filosofie existence u Karla Jasperse cze
dc.title.alternative Philosophy of existence of Karl Jaspers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sikora, Ondřej cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on the philosophy of existence of German philosopher Karl Jaspers. It starts with the problem with translation of original key terms Existenz and existence. For that reason it traces the genesis of philosophical thought of Karl Japers in the context of his ancestors and his contemporaries, namely Sören Kierkegaard and Friedrich Nietzsche. Next chapters are dealing with Jasper´s philosophy of existence itself. Bachelor thesis evolve an elucidation of his notions of boundary situation, communication, transcendence, philosophical believe and others. Present treatise is based on the Jaspers writings. eng
dc.description.department Katedra filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33188 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Pavlína Tomáaová představila svou bakalářskou práci o filosofii existence K. Jasperse. Zodpověděla otázky z posudků. cze
dc.identifier.stag 28254 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account