Zlepšování a stabilizace pomocí hydraulických pojiv, strusky a popílku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmejda, Aleš cze
dc.contributor.author Malinská, Veronika
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:24:08Z
dc.date.available 2015-09-27T10:24:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60978
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá řešením zlepšování a stabilizace zemin pomocí hydraulických pojiv, struskou a popílkem od stanovení fyzikálně-mechanických vlastností, zatřízení zeminy až po stanovení únosnosti zeminy. Dále se v bakalářské práci řeší způsoby úpravy zemin a jednotlivá pojiva vhodná pro zlepšení zeminy. Práce se zaměřuje na potřebné informace, které jsou důležité pro úpravu zemin vápnem, cementem, popílkem a struskou. Další částí bakalářské práce je vyhodnocení praktických postupů pro zatřízení a vyhodnocení použité zeminy a zlepšení vybraným hydraulickým pojivem. Na závěr jsou uvedeny a porovnány výsledky před zlepšením zeminy hydraulickým pojivem a po zlepšení zeminy cementem, struskou a popílkem. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 2345476 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.1.2017 cze
dc.subject soil cze
dc.subject moisture cze
dc.subject Standard Proctor cze
dc.subject grain cze
dc.subject soil plasticity index cze
dc.subject hydrometer cze
dc.subject compatibility cze
dc.subject hydraulic binders cze
dc.subject CBR / IBI cze
dc.subject zemina cze
dc.subject vlhkost cze
dc.subject Proctor Standard cze
dc.subject zrnitost zeminy cze
dc.subject index plasticity cze
dc.subject hustoměr cze
dc.subject zhutnitelnost cze
dc.subject hydraulická pojiva cze
dc.subject CBR/IBI cze
dc.title Zlepšování a stabilizace pomocí hydraulických pojiv, strusky a popílku cze
dc.title.alternative Improvement and soil stabilization using hydraulic binders, slag and ash eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Doležel, Vladimír cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the improvement and soil stabilization using hydraulic binders, slag and ash from itemized soil to determine the bearing capacity of the soil. Furthermore, the thesis focuses on ways to soil treatment and individual binders suitable for soil improvement. It focuses on the necessary information that is important for the treatment of soil with lime, cement, fly ash and slag. One part of this thesis is to evaluate the practical methods of assessment used itemized and soil improvement and selected hydraulic binder. In conclusion are presented and compared results to the improvement of soil hydraulic binder and by improving soil binder. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32633 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč stručně seznámil komisi se svou diplomovou práci. Po prezentaci hlavních výsledků a závěrů diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci stručně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 26772 cze
dc.date.embargo 2017-01-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account