Návrh rozšíření městské hromadné dopravy z Hradce Králové do obce Všestary a jejího blízkého okolí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr cze
dc.contributor.author Krupička, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:54:35Z
dc.date.available 2015-08-10T07:54:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60720
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá návrhem dopravní obslužnosti, pomocí městské hromadné dopravy, pro obec Všestary a její nejbližší okolí. Součástí práce je analýza dotčených obcí a aktuální dopravní obslužnosti. Návrh zahrnuje možné prodloužení stávající linky městské hromadné dopravy, zjištění toku cestujících a projížděné trasy, vymezení zastávek i vhodného vozidla, oběhy jednotlivých vozidel, výpočet prokazatelné ztráty a vypracování dalších nezbytných úkolů, které se tohoto problému týkají. Předpokládané metody řešení, které budou v této práci použity, jsou především metody multikriteriální analýzy, pomocí kterých se zjistí nejvýhodnější vozidlo. Pro řešení jednotlivých problémů, které může práce přinést, lze využít též vhodné metody zjišťování poptávky či SWOT analýzu. Práce je tvořena ve spolupráci s Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s. a dále s příslušnými orgány dotčených obcí. cze
dc.format 90 s. cze
dc.format.extent 8855707 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject dopravní obslužnost cze
dc.subject linky cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject spoje cze
dc.subject transport services cze
dc.subject lines cze
dc.subject urban public transport cze
dc.subject connection cze
dc.title Návrh rozšíření městské hromadné dopravy z Hradce Králové do obce Všestary a jejího blízkého okolí cze
dc.title.alternative Proposal of enlargement of the urban public transport from Hradec Králové to the town of Všestary and its vicinity. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This master thesis is focused on the proposal of transport services by means of the urban public transport to the town of Všestary and its vicinity. One part of this thesis is the research of the municipalities involved and of the relevant transport services. The proposal includes a possibility of extending the current route of urban public transport, investigation of passenger flow and of the routes covered, determination of proper bus stops and suitable vehicles, vehicle flow, calculations of potential losses and working out other necessary tasks connected with this issue. The expected methods used in this thesis are represented by the multi-criteria analysis, aimed at finding out the optimal vehicle. To deal with each particular problem, it is also possible to use appropriate methods of demand identification or SWOT analysis. This thesis is developed in cooperation with public transport company of the city of Hradec Králové, a.s. and with authorities of the related towns. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32057 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil diplomovou práci. Student uspokojivě nezodpověděl vaechny otázky zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 28332 cze
dc.date.embargo 2015-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account