Komorní poručení jako nástroj komunikace se správou pardubického panství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Siglová, Tereza cze
dc.contributor.author Kalousková, Anna
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:53:37Z
dc.date.available 2015-08-10T07:53:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60699
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tématem velkostatku po bitvě na Bílé hoře. Zaměřuje se na hospodářství, poddanství a správu na pardubickém panství. Jako fenomén představím poplužní dvůr, který byl typickým pro mnou zkoumanou dobu. Edice komorních poručení ukazuje způsob komunikace mezi úředníky a nadřízenými úřady. Také obsahuje informace o soukromých záležitostech poddaných a o propouštění obyvatel měst v panství Pardubice. Všechny informace vycházejí z nastudované odborné literatury a archivních materiálů. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 10313702 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject komorní velkostatek cze
dc.subject pobělohorská doba cze
dc.subject edice cze
dc.subject vrchnost cze
dc.subject úředníci cze
dc.subject poddanství cze
dc.subject poplužní dvůr cze
dc.subject chamber estate eng
dc.subject period after the Battle of White Mountain eng
dc.subject edition eng
dc.subject suzerain eng
dc.subject official eng
dc.subject servitude eng
dc.subject farmyard eng
dc.title Komorní poručení jako nástroj komunikace se správou pardubického panství cze
dc.title.alternative Chamber Orders as as Instrument of Communication with the Pardubice Estate Administrative eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šebek, František cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with the subject of estate after the Battle of White Mountain. It focuses on economy, servitude and administration on the estate of Pardubice. As a phenomenon I will introduce a farmyard, which was characteristic for my explored period. The edition of chamber orders shows communication methods between officials and superior authorities. It includes information about private affairs of vassals and about dismissal of the residents in the estate of Pardubice. All information in my work is based on staged professional literature and archival materials. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Spisová a archivní služba cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33301 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Přestavení práce2. Posudek vedoucí práce a oponentky3.Diskuse - věcné souvislosti                - využití existující literatury cze
dc.identifier.stag 27498 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account