Zpracování kosti ve středověku v Hradci Králové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sigl, Jiří
dc.contributor.author Hrbková, Jana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:53:29Z
dc.date.available 2015-08-10T07:53:29Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60692
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je: „Zpracování kostí ve středověku v Hradci Králové“. Cílem této bakalářské práce je zpracovat zvířecí kosti datovaných do středověku na území Hradce Králové. Materiál k práci je uložen v archeologickém depozitáři Muzea východních Čech v Hradci Králové. Artefakty bych měla zdokumentovat kresebně i fotograficky. Výsledkem mé bakalářské práce bude katalog nálezů, kde by měli být artefakty rozčleněny podle funkce. Tyto kostěné a parohové předměty bych měla také porovnat s předměty z jiných lokalit. cze
dc.format.extent 3847688 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject kosti cze
dc.subject parohy cze
dc.subject středověk cze
dc.subject Hradec Králové cze
dc.subject archeologie cze
dc.subject kostěné předměty cze
dc.subject bones eng
dc.subject antlers eng
dc.subject Middle Ages eng
dc.subject archaeology eng
dc.subject bone articles eng
dc.title Zpracování kosti ve středověku v Hradci Králové cze
dc.title.alternative The Bone manufacturing in Hradec Králové in the Middle Ages eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Frolík, Jan
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated The topic of my thesis is „The Middle Ages processing of bones in Hradec Hrálové“. The aim of this thesis is process animal bones which are dated Middle Ages in Hradec Králové area. The requiered material is placed in the museum of eastern Bohemia in Hradec Králové in an archaeological depository. I should document the artefacts using photography and drawings. The result of this thesis will be a catalogue of findings. The artefacts will be section according their function in the catalogue. I should also compare these bone and antler artefacts with the artefacts from another areas. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D31768 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 23588 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account