Návrh AMTI filtru pro radar s proměnnou periodou vysílání impulsů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bezoušek, Pavel cze
dc.contributor.author Řezníček, Michal
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:37:49Z
dc.date.available 2015-08-10T07:37:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60241
dc.description.abstract V diplomové práci je popsán návrh Dopplerovského AMTI filtru pro radar s proměnnou periodou vysílání. Navržený algoritmus syntézy impulzní odezvy filtru zajišťuje současné potlačení odrazů od stacionárních pozemních cílů a od meteoútvarů. Délka impulzní odezvy musí být vzhledem ke stabilitě systému a pohybu antény omezena na 5 až 7 koeficientů. Navržený algoritmus pro výpočet koeficientů filtru je ověřen na reálných datech. cze
dc.format 86 s. cze
dc.format.extent 22370324 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject cze
dc.subject filtry cze
dc.subject frekvenční charakteristika cze
dc.subject AMTI cze
dc.subject FIR cze
dc.subject MTI cze
dc.subject impulzní odezva cze
dc.subject clutter cze
dc.subject filtres eng
dc.subject frequency response eng
dc.subject impulse response eng
dc.title Návrh AMTI filtru pro radar s proměnnou periodou vysílání impulsů cze
dc.title.alternative AMTI filter design for radar with variable transmitting pulse period eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Konečný, Jiří cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In this work a design of a Doppler AMTI filter, for a radar with a variable pulse repetition period (stagger) is described. The filter can suppress ground and volume clutter echoes simultaneously. The maximum filter impulse response length is limited to 5 or 7 coefficients due to a limited radar system stability and a radar antenna movement. The derived algorithm of the filter coefficients computation is verified on real signal records. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32120 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem práce bylo navrhnout a na reálných datech otestovat dopplerovský filtr pro současné potlačení odrazů od pozemních předmětů a od meteoútvarů pro radar, používající proměnnou dobu mezi vysílanými impulzy. Náplň diplomové práce byla poměrně náročná: vyžadovala nejen znalosti z oblasti teorie signálů a soustav a současně z rádiových systémů určování polohy a metod zpracování signálů, ale také tvůrčí přístup k řešení komplikovaného problému optimalizace průběhu přenosové funkce filtru a k metodě ověřování metod na reálných signálech. Nestandardní přístup k analýze řešení vyžadovalo také nerovnoměrné vzorkování zpracovávaného signálu v důsledku staggeru. Diplomová práce splnila všechny uložené cíle, komisí byla navržena na studentskou cenu rektora II. stupně. cze
dc.identifier.stag 28539 cze
dc.date.embargo 2015-05-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account