Digitální 2kanálový osciloskop

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matoušek, David cze
dc.contributor.author Zvára, Jan
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:34:50Z
dc.date.available 2015-06-25T10:34:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59924
dc.description.abstract Náplní bakalářské práce "Digitální 2kanálový osciloskop" je návrh, popis činnosti a zhotovení modulu digitálního paměťového osciloskopu připojitelného pomocí rozhraní USB k běžnému PC. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 3306630 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject digitální paměťový osciloskop cze
dc.subject AD převodníky cze
dc.subject AD7822 cze
dc.subject mikrokontroléry cze
dc.subject ATmega1284 cze
dc.subject rozhraní USB cze
dc.subject programovací jazyk C Sharp cze
dc.subject digital storage oscilloscope cze
dc.subject AD converters cze
dc.subject AD7822 cze
dc.subject microcontrollers cze
dc.subject ATmega1284 cze
dc.subject interface USB cze
dc.subject programming language C Sharp cze
dc.title Digitální 2kanálový osciloskop cze
dc.title.alternative Two channel Digital Oscilloscope eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor project deals with design, description of functionality and construction of two-channel digital storage oscilloscope based on PC via USB interface. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32944 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla vypracována na velmi dobré úrovni. Zkoušený zodpověděl uspokojivě všechny dotazy a připomínky členů komise. Komisí byla práce hodnocena klasifikací výborně mínus. Hodnocení odpovědí na otázky z odborných předmětů odpovídá celkovému výsledku zkoušky výborně. cze
dc.identifier.stag 24622 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account