Básnické tváře Tomáše Kluse

Show simple item record

dc.contributor.advisor Studený, Jiří cze
dc.contributor.author Slezák, Ladislav
dc.date.accessioned 2013-06-06T13:41:30Z
dc.date.available 2013-06-06T13:41:30Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49386
dc.description.abstract Cílem práce je analýza písňové tvorby Tomáše Kluse v kontextu české knižní a zpívané poezie, pozornost bude věnována žánrovým a stylovým polohám jeho textů, včetně prolínání vlivů konkrétních uměleckých směrů. Vyzdviženy budou dílčí aspekty písňových textů, které se podílejí na vytváření souvislosti s tradicí české poezie, poukázáno bude též na intertextuální souvislosti Klusovy tvorby průběžně v práci komparované s dalšími představiteli českého písničkářství a objasňované také prostřednictvím různého druhu dostupných paratextů a kritické recepce. To vše se bude odehrávat na pozadí formální a významové analýzy konkrétních písní a jejich začlenění do kompozice jednotlivých alb, respektive celkové dramaturgie repertoáru Tomáše Kluse. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 1358887 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Klus, Tomáš cze
dc.subject zpívaná poezie cze
dc.subject intertextualita cze
dc.subject písňové texty cze
dc.subject fikční světy lyriky cze
dc.subject básnický jazyk cze
dc.subject sung poetry eng
dc.subject intertextuality eng
dc.subject song lyrics eng
dc.subject fictional worlds of poetry eng
dc.subject poetic language eng
dc.title Básnické tváře Tomáše Kluse cze
dc.title.alternative Poetic Images of Tomáš Klus eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vavrečka, Lukáš cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this work is the analysis of song creation by Tomáš Klus in the context of Czech book and sung poetry, the attention will be devoted to the genre and stylistic positions of his texts, including blending influences of the artistic movements. The particular aspects of song lyrics, which are involved in creating the context with the tradition of Czech poetry. It will also be pointed to the creation of intertextual relation. His creation we compare with other representatives of the Czech folk. Everything will be explaining the different types available through paratexts and critical reception. Everything will take place against the background of formal and semantic analysis of specific songs and their incorporation to the composition of individual music albums whether rather total dramatics of repertory by Tomáš Klus. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D29015 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Student představil práci: téma, metodologii, cíle. Vedoucí práce a oponent seznámili komisi a přítomné se svými posudky. Student komentoval obsah posudků, vyjádřil se k otázkám vedoucího a oponenta. Diskuse: student ragoval na další otázky členů komise. cze
dc.identifier.stag 19938 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account