Možnosti modelování extrémních škod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacáková, Viera cze
dc.contributor.author Štefaňaková, Kateřina
dc.date.accessioned 2011-07-11T19:45:59Z
dc.date.available 2011-07-11T19:45:59Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39266
dc.description.abstract Práce se věnuje modelování individuálních škod v neživotním pojištění. Cílem práce byl teoretický popis metod modelování extrémních škod a jejich praktická aplikace. Hlavní částí této práce je praktická ukázka na reálných údajích s využitím programu Microsoft Office Excel 2007 a statistického programového balíku Statgraphics Centurion XV. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 1887557 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject katastrofy cze
dc.subject odhady parametrů cze
dc.subject testy dobré shody cze
dc.subject modelování extrémních škod cze
dc.subject kvantilová funkce cze
dc.subject pořádková statistika cze
dc.subject metoda blokového maxima cze
dc.subject metoda extrémů cze
dc.subject zajištění cze
dc.subject neživotní pojištění cze
dc.subject catastrophes eng
dc.subject estimation of parameters eng
dc.subject goodness-of-fit tests eng
dc.subject modelling of the extreme losses eng
dc.subject quantile fiction eng
dc.subject order statistics eng
dc.subject method of block-maxima eng
dc.subject peaks over threshold method eng
dc.subject reinsurance eng
dc.title Možnosti modelování extrémních škod cze
dc.title.alternative Possibilities of Modelling of the Extreme Losses eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Linda, Bohdan
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This Thesis deals with the modelling of the individual losses in non-life insurance. Its aim was to find a suitable probabilistic model for the extremely high losses. The main part of this Thesis is practical example on real data using Microsoft Office Excel 2007 and statistical program package STATGRAPHICS Centurion XV. eng
dc.description.department Ústav matematiky cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24738
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucí práce: Diplomantka pracovala samostatně a důsledně, zvládla složitou teorii. Otázka oponenta: Vysvětlit podstatu Q-Q grafu. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account