Metoda s konstantního úmoru a metoda konstantních splátek v matematice úvěrů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slavíček, Ondřej cze
dc.contributor.author Kosová, Kateřina
dc.date.accessioned 2011-07-11T19:24:38Z
dc.date.available 2011-07-11T19:24:38Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39199
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabýva finanční matematikou, která se týká oblasti úvěrů a jejich splácením. Teoretická část uvádí základní pojmy týkající se úvěrů, úročení a dále se zabývá charakteristikou metod pro umoření dluhu, a to metodou konstantních splátek tak i metodou konstantního úmoru. V praktické části jsou poznatky o umořování dluhu aplikovány na příklad a oba způsoby umoření dluhu jsou porovnány. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 3837033 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject úvěry cze
dc.subject úročení cze
dc.subject úroková míra cze
dc.subject úmor cze
dc.subject úroky cze
dc.subject anuita cze
dc.subject splácení cze
dc.subject splátky cze
dc.subject loans eng
dc.subject interest eng
dc.subject interest rate eng
dc.subject principal payment eng
dc.subject annuity eng
dc.title Metoda s konstantního úmoru a metoda konstantních splátek v matematice úvěrů cze
dc.title.alternative Method with constant annuity and method of constant installments in mathematics of credits eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the financial mathematics, which also covers credit and debt repayment. The theoretical part presents the basic concepts related to loan, interest and characterization of amortisation methods, which are the annuity repayment and the fixed principal loan repayment. In practical part the knowledge of amortization are applied to the specific example and both amortisation methods are compared. eng
dc.description.department Ústav matematiky cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24751
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Představení práce a cílů, porovnání metod, shrnutí. Otázky k obhajobě: Jaká metoda v matematice úvěrů je výhodnější pro spotřebitele? Je výhodné využít možnost odložené splátky? Proč? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account