Regresní analýza vývoje HDP a zadluženosti České republiky a Rakouska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čenčík, Petr cze
dc.contributor.author Dolejší, Kristýna
dc.date.accessioned 2011-07-11T16:56:41Z
dc.date.available 2011-07-11T16:56:41Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38831
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá regresní analýzou hrubého domácího produktu a zadluženosti v České republice a Rakousku. Teoretická část obsahuje informace z odborné literatury. Cílem praktické části je analýza trendu HDP a zadluženosti pomocí regresní analýzy v České republice a Rakousku a následně porovnaní HDP a zadluženosti pomocí testu rovnoběžnosti dvou regresních přímek v těchto zemích. cze
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 1364110 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject hrubý domácí produkt cze
dc.subject zadluženost cze
dc.subject regresní analýza cze
dc.subject gross domestic product eng
dc.subject debt eng
dc.subject regression analysis eng
dc.title Regresní analýza vývoje HDP a zadluženosti České republiky a Rakouska cze
dc.title.alternative Regression Analysis of GDP and Debt for Czech Republic and Austria eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with regression analysis of gross domestic product and debt in the Czech Republic and Austria. The theoretical part includes information from the literature. The purpose of the practical part is to analyze the trend of GDP and debt using regression analysis in the Czech Republic and Austria, and then comparing to GDP and debt through the test of parallelism of two regression lines in these countries. eng
dc.description.department Ústav matematiky cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24755
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka obhajovala svoji bakalářskou práci na téma Regresivní analýza vývoje HDP a zadluženosti České republiky a Rakouska. Studentka prezentovala regresní analýzu HDP České Republiky a Rakouska, následně studentka stejnou analýzu praktikovala na zadluženost obou zemí. Následné výsledky studentka porovnala pomocí testu rovnoběžnosti dvou regresních přímek. Ná základě výsledků studentka definovala své závěry. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account