Návrh nové trasy silnice II/322 v úseku Dašice - Litětiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburaj, František
dc.contributor.author Martincová, Jana
dc.date.accessioned 2011-03-21T13:49:03Z
dc.date.available 2011-03-21T13:49:03Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38338
dc.description.abstract Cílem práce je navržení nové trasy silnice II/322 v úseku Dašice - Litětiny. V projektové dokumentaci se vyskytují dva návrhy směrového řešení. Vybraná varianta je podrobně zpracována. cze
dc.format 35 s. cze
dc.format.extent 468552 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject silnice cze
dc.subject okružní křižovatka cze
dc.subject styková křižovatka cze
dc.subject návrh trasy cze
dc.subject úrovňové křížení cze
dc.subject road eng
dc.subject roundabout abutting eng
dc.subject route design eng
dc.subject level crossings eng
dc.title Návrh nové trasy silnice II/322 v úseku Dašice - Litětiny cze
dc.title.alternative Proposal for a new route in the section of road II/322 Dašice - Litětiny eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lopour, Pavel
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated Objective of the project is to design a new route in the section of road II/322 Dašice - Litětiny. In the project documentation are two proposals directional solutions. The selected option is elaborated in detail. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Dopravní cesta cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23438
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč objasnil komisi některé výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci se pokusil stručně zodpovědět všechny dotazy členů komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account