Analýza vývoje trendu objemu přepravovaných zásilek DHL Express s cílem nalezení potenciálu pro zvýšení efektivity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švadlenka, Libor cze
dc.contributor.author Eisenhammerová, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-03T17:46:13Z
dc.date.available 2010-07-03T17:46:13Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37080
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na zhodnocení vývoje trendu objemu přepravovaných zásilek ve společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Cílem je pomocí analýzy popsat vývoj trendu a nalézt možnosti pro zefektivnění. V závěru na základe vyhodnocení analýzy provést návrh vhodných opatření a posoudit jejich dopad na efektivitu nabízených služeb. cze
dc.format 124 s. cze
dc.format.extent 1634940 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject DHL Express cze
dc.subject expresní přeprava cze
dc.subject express transportation eng
dc.subject zásilky cze
dc.subject shipments eng
dc.title Analýza vývoje trendu objemu přepravovaných zásilek DHL Express s cílem nalezení potenciálu pro zvýšení efektivity cze
dc.title.alternative Analysis of the development trend of the volume transported by DHL Express to find the potential for increasing efficiency eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Madleňák, Radovan cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the evaluation of the development trend of the volume of shipments transported in DHL Express (Czech Republic) Ltd. The aim is to describe the evolution through the analysis of trends and find opportunities for streamlining. In conclusion, which is based on the evaluation analysis, is to propound appropriate measures and assess their impact on the efficiency of services offered. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D21933 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account