Kontrolní systémy na úrovni obcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sobotka, Martin cze
dc.contributor.author Tylšová, Martina
dc.date.accessioned 2010-06-17T20:43:24Z
dc.date.available 2010-06-17T20:43:24Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36155
dc.description.abstract Obsahem bakalářské práce je popis kontroly, jenž se vyskytuje v územní samosprávě, stanovení její úlohy a cílů v rámci kontrolních systémů, přiblížení samotné výstavby kontrolních systémů a zanalyzování častých závad včetně možností jejich nápravy, nezbytnou součástí je daná legislativa a metodické postupy. Praktická část zahrnuje metodiku COSO ERM, interpretaci dotazníku k dané tématice a určitou komparaci obcí, které se neřídící metodikou COSO ERM se zaměřením na řízení rizik se vzorkem obcí, které se tímto metodickým doporučením od Ministerstva financí řídí. Závěr shrnuje poznatky, jenž z této práce vyplývají. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 1091801 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Kontrola cze
dc.subject kontrolní systémy cze
dc.subject řídící kontrola cze
dc.subject interní audit cze
dc.subject metodika COSO ERM cze
dc.subject řízení rizik cze
dc.subject Control eng
dc.subject control systems eng
dc.subject management control eng
dc.subject Internal Audit eng
dc.subject COSO ERM methodology eng
dc.subject risk management eng
dc.title Kontrolní systémy na úrovni obcí cze
dc.title.alternative The control systems at municipalities level eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The content of this bachelor work is the description of controls, which occurs in the territorial self-government, determining its role and objectives within the control systems, approximation construction of control systems, analyzed frequent defects including the possibility of their correction. Necessary part is the relevant legislation and methodologies. The practical part includes COSO ERM methodology, interpretation of the questionnaire to this topic and a comparison community, which are not governed by methodology COSO ERM focusing on risk management with an example, which the following methodological recommendations from the Ministry of Finance governing. The conclusion summarizes the findings, which result from this work. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D22164 cze
dc.identifier.signature D22164
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account