Řešení dopravní obslužnosti mezi městskou aglomerací a letištěm

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šourek, David cze
dc.contributor.author Štěpka, Martin
dc.date.accessioned 2010-02-01T16:41:21Z
dc.date.available 2010-02-01T16:41:21Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35417
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na možné varianty dopravního spojení a obslužnosti mezi městem České Budějovice a letištěm. V části práce jsou popsány podmínky a okolnosti, které je nutné zohlednit při volbě vhodného dopravního řešení. Na základě předložených skutečností a jejich zhodnocením jsou pak navrženy možné varianty jízdních řádů s popisem. cze
dc.format 73 s., 12. s. příloh cze
dc.format.extent 2568914 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject letiště cze
dc.subject spojení cze
dc.subject závislosti cze
dc.subject dopravní cesty cze
dc.subject dopravní prostředky cze
dc.subject airports eng
dc.subject connection eng
dc.subject dependencies eng
dc.subject traffic routes eng
dc.subject means of transportation eng
dc.title Řešení dopravní obslužnosti mezi městskou aglomerací a letištěm cze
dc.title.alternative The resolution of traffic control between city linkages and the airport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on possible alternative of public transportation between the city of Ceske Budejovice and its airport. Part of the thesis describes the conditions and circumstances which need to be considered for selecting the optimal transportation solution. Based on the presented facts and their analysis the options of the transportation schedules with descriptions are presented. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D21572 cze
dc.identifier.signature D21572
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account