Participatory budgeting like new element in regional and public economy

Show simple item record

dc.contributor.author Stejskal, Jan
dc.date.accessioned 2009-12-02T14:27:33Z
dc.date.available 2009-12-02T14:27:33Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.isbn 80-7194-882-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35179
dc.description.abstract Participatory Budgeting (ve zkratce PB; překlad do češtiny: správa věcí veřejných v rukou veřejnosti) je nástroj, který umožňuje realizovat dvě základní výzvy: kontinuitu v demokracii a rozvoj aktivního podílu občanů na správě věcí veřejných. Protože se jedná o pokračující proces, občané mají regulérní pole působnosti pro zapojení se „vlády“ mezi jednotlivými volbami. Nezapomínejme, že municipální úroveň je nejbližší potřebám potřeb a přání občanů. A pokud chceme „revitalizovat“ aktivní zapojení občanů – je komunální úroveň nejvhodnějším místem. Cílem tohoto příspěvku je prezentovat nové poznatky o PB, které vychází z literatury a prezentací EU kurzů Learning Community. cze
dc.format s. 412-418 cze
dc.format p. 412-418 eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject participatory budgeting cze
dc.subject správě věcí veřejných v rukou veřejnosti cze
dc.subject municipální úroveň cze
dc.subject občané cze
dc.subject EU cze
dc.subject participatory budgeting eng
dc.subject municipal level eng
dc.subject citizens eng
dc.subject EU eng
dc.title Participatory budgeting like new element in regional and public economy eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The Participatory Budgeting (PB) is one tool to address these two challenges, namely the continuity of democracy and the development of an active citizenship. Because it is an ongoing process, citizens have a regular venue to be engaged in between elections to address issues that concern them. Let’s not forget that the municipal level is the closest to people’s needs and wants, so if we want to revitalize civic engagement, the local level is a particularly good place to do that. The goal of this paper is to present new information about PB which is present in literature and during the EU courses – Learning Community. eng
dc.event Veřejná správa 2006 (září 2006, Seč u Chrudimi, Česko) cze
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account