Důvody rozvodu a jeho vliv na budoucí život manželů v Šumperku a okolí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maiello, Giuseppe cze
dc.contributor.author Lakomá, Kristýna
dc.date.accessioned 2009-10-05T20:19:23Z
dc.date.available 2009-10-05T20:19:23Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34803
dc.description.abstract Práce se v teoretické části zabývá okrajově manželstvím a z větší části rozvodem. Zaměřuje se na termíny, zákony a fakty, které k němu náleží. Empirická část je věnována dotazníkovému šetření názorů na rozvod v Šumperku a okolí. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 1216232 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject manželství cze
dc.subject rozvody cze
dc.subject důvody rozvodů cze
dc.subject rozvodovost cze
dc.subject marriage eng
dc.subject Divorce eng
dc.subject reasons of divorce eng
dc.subject divorce rate eng
dc.title Důvody rozvodu a jeho vliv na budoucí život manželů v Šumperku a okolí cze
dc.title.alternative The reasons of divorcing and its influence on the future life of married couples in the region of Šumperk eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vítková, Lucie cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated In the theoretical part of this bachelor thesis it breafly mentions the marriage and the bigger part of the divorce. It focuses on terms, laws and facts which belong to divorce. A standardized questionnaire was used in the practical part to show results of the research on opinions in Šumperk and surroundings. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D21137 cze
dc.identifier.signature D21137
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account