Bulhaři v České republice - případová studie města Brna

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jetmarová, Jana cze
dc.contributor.author Kučírková, Olga
dc.date.accessioned 2009-10-05T19:45:01Z
dc.date.available 2009-10-05T19:45:01Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34676
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována bulharské menšině v České republice. Jedná se o případovou studii zaměřenou na město Brno. V práci jsou vymezeny jednotlivé skupiny zde žijících Bulharů a charakterizuje je z hlediska důvodů migrace, etnické identity, sdružování se a integrace do české společnosti. Tato studie se také zabývá bulharskými organizacemi v Brně a jejich aktivitami. Práce je založena na terénním výzkumu. cze
dc.format 96 s. cze
dc.format.extent 5559295 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Bulhaři cze
dc.subject menšiny cze
dc.subject Integrace cze
dc.subject Migrace cze
dc.subject Etnická identita cze
dc.subject Bulgarians eng
dc.subject minorities eng
dc.subject Integration eng
dc.subject Migration eng
dc.subject Ethnic identity eng
dc.title Bulhaři v České republice - případová studie města Brna cze
dc.title.alternative Bulgarians in the Czech Republic - a case study of the city of Brno eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pabian, Petr cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The present thesis is devoted to the Bulgarian minority in the Czech Republic. It is a case study focused on the city of Brno. At work are defined the particular groups of Bulgarians living here and characterizes them in terms of reason for migration, ethnic identity, association and integration into the Czech society. This study also deals with Bulgarian organisations in Brno and their activities. The work is based on field research. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D21401 cze
dc.identifier.signature D21401
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account