Analýza dvoudrátových induktivních spínačů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedláček, Pavel cze
dc.contributor.author Blahovský, Jan
dc.date.accessioned 2009-07-03T08:46:23Z
dc.date.available 2009-07-03T08:46:23Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33659
dc.description.abstract Tématem práce je analýza dvoudrátových induktivních spínačů z výrobního programu firmy Siemens NST s.r.o Trutnov a porovnání s výrobky jiných firem. Dále se zabývá stanovením požadavků na zdroje a výstupní obvody a posouzením elektromagnetické kompatibility. V úvodu práce jsou uvedeny sledované parametry a rozebrán princip činnosti induktivních spínačů včetně možnosti jejich použití a popsán postup při měření. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 1188846 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject induktivní spínače cze
dc.subject analýza obvodů cze
dc.subject Měření cze
dc.subject EMC cze
dc.subject Inductive switches eng
dc.subject circuits analysis eng
dc.subject measurement eng
dc.subject EMC eng
dc.title Analýza dvoudrátových induktivních spínačů cze
dc.title.alternative Analysis of two-wire inductive switches eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pilc, Rudolf cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The subject of this diploma thesis is analysis of two-wire inductive switches from production programme of the company Siemens NST s.r.o. Trutnov and comparing with products from other companies. Next this work deals with determination of requierement of sources and output circuits and examination of electromagnetic compatibility. In introduction of the work are mentioned monitored parameters and analysed the principle of working of inductive switches. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Elektrotechnická zařízení v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20541 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.rights.physicalunit práce není přístupná cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account