Náboženská nesnášenlivost z psychologického pohledu - se zaměřením na nesnášenlivost muslimských extrémistů

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Machálek, Vít
dc.contributor.author Hronová, Michaela
dc.date.accessioned 2009-06-22T15:01:25Z
dc.date.available 2009-06-22T15:01:25Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33295
dc.description.abstract Práce začíná uvedením do problematiky intolerance, fanatismu, terorismu, extremismu a psychologický přístup k těmto fenoménům. Pohled psychologie náboženství na náboženskou nesnášenlivost se promítá do historické stránky vztahů mezi muslimským světem a Západem. Kapitoly jsou chronologicky rozděleny podle dějinných událostí, které po sobě následovaly. Stěžejní část práce je věnována problematice nesnášenlivosti novodobých muslimských teroristů, rozbor jejich myšlení a psychologický kořen jejich fanatismu. cze
dc.format 81 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.title Náboženská nesnášenlivost z psychologického pohledu - se zaměřením na nesnášenlivost muslimských extrémistů cze
dc.title.alternative Religious intolerance from psychological point of view - focusing on intolerance by muslim extremists eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pargačová, Viola
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The work begins with putting into the issue of intolerance, fanaticism, terrorism, extremism and the psychological approach to these phenomens. Looking at the psychology of religion by religious intolerance is reflected in the historical site of relations between the Muslim world and the West. Chapter is divided chronologically according to historical events, which followed a row. The central part of the work is devoted to the issue of Muslim intolerance of modern terrorists, the analysis of their thinking and psychological roots of fanaticism. eng
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D20234
dc.thesis.degree-program Filozofie cze


Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet