Pohanské prvky v lidové religiozitě v Čechách a na Moravě v době středověku a novověku (10.- 19. století)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Titz, Pavel
dc.contributor.author Horká, Šárka
dc.date.accessioned 2008-11-02T11:34:52Z
dc.date.available 2008-11-02T11:34:52Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30278
dc.description.abstract Práce je z oblasti antropologie náboženství. Zaměřuje se především na pozůstatky pohanských reliktů na území Čech a Moravy přetrvávajících do současnosti. Tyto relikty mapuje již do doby předkřesťanské. Větší pozornost je pak věnována pohanským reliktům projevujícím se v průběhu křesťanského roku. cze
dc.format 45 s., 2 s. obr. příloh cze
dc.format.extent 1292102 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Pohanství cze
dc.subject lidová religiozita cze
dc.subject zvyky cze
dc.subject pověrečné projevy cze
dc.subject tradice cze
dc.subject pagan eng
dc.subject folk religion eng
dc.subject habits eng
dc.subject manifestations of superstitions eng
dc.subject tradition eng
dc.title Pohanské prvky v lidové religiozitě v Čechách a na Moravě v době středověku a novověku (10.- 19. století) cze
dc.title.alternative Pagan elements in folk religion of mediaeval and modern period (10th – 19th century) Bohemia and Moravia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Štampach, Ivan
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated Work is from the area of the religion’s anthropology. It is primarily focused on the relicts of pagans in region of Bohemia and Moravia lasting up to the present time. These relicts are mapped from the years before Christ. More attention is given to pagans’ relics which are shown during Christians’ year. cze
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19261
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account