Simulace obvodu CFAR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vítek, Pavel
dc.contributor.author Knajfl, Tomáš
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:32:16Z
dc.date.available 2008-11-02T10:32:16Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29992
dc.description.abstract Práce je zaměřena na stručný přehled radarové techniky a na detekci cílů primárního radaru, zejména pak na metody CFAR vhodných pro potlačení závoje s Weibullovým rozložením (např. odrazy od mořské hladiny ). Praktická část práce je zaměřena na simulaci jednoduchého modelu tvarového závoje v jazyce MATLAB. Výsledky simulací potvrdily korektní zpracování vstupního závoje s Weitbullovým rozložením, zvoleným obvodem. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 4176 bytes
dc.format.extent 1200405 bytes
dc.format.mimetype application/zip
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject radary cze
dc.subject Detekce cze
dc.subject CFAR cze
dc.subject Weibullovo rozložení cze
dc.subject závoje cze
dc.subject radars eng
dc.subject detection eng
dc.subject CFAR eng
dc.subject Weibbul distribution eng
dc.subject clutters eng
dc.title Simulace obvodu CFAR cze
dc.title.alternative Simulation of CFAR circuit eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Konečný, Jiří
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This work is focused on the theory of the target detection at the systems based on the primary radar. The theoretical part contains description and simulation especially CFAR methods that are suitable for clutter suppression with Weibull distribution. The practical part is focused on the clutter simulation that has been realized at the MATLAB software. The method of Monte-Carlo has been used for parameter simu-lation. Calculated results verified chosen circuit is suitable for clutter with Weibull distribution. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D19204
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account