Implementace simplexního rádia 450 MHz do zařízení VS67

Show simple item record

dc.contributor.advisor Motl, Jiří
dc.contributor.author Böserle, Peter
dc.date.accessioned 2008-08-12T08:27:25Z
dc.date.available 2008-08-12T08:27:25Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29627
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací komunikačního protokolu, který zprostředkovává komunikaci mezi vozidlovou soupravou VS67 firmy T-CZ, a. s. a simplexním rádiem 450 Mhz. Software je navržen pro operační systém Linux. V úvodní části je popsána charakteristika radiového spojení používaného v železniční dopravě v ČR. Druhá a třetí část diplomové práce obsahují základní informace o vozidlové soupravě VS 67 firmy T-CZ a.s. a sériové sběrnici RS-485. Následující části se zabývají návrhem komunikačního protokolu, realizací zkušebního softwaru a vyhodnocením výsledků diplomové práce. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 1333081 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject communications protocol eng
dc.subject serial transmission eng
dc.subject serial bus RS485 eng
dc.subject locomotive cab radio VS67 eng
dc.subject komunikační protokol cze
dc.subject sériové přenosy cze
dc.subject sériová sběrnice RS485 cze
dc.subject vozidlová souprava VS67 cze
dc.subject GSM-R cze
dc.title Implementace simplexního rádia 450 MHz do zařízení VS67 cze
dc.title.alternative The implementation of simplex radio 450 MHz into equipment VS67 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hájek, Martin
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with proposal and realization of communications protocol for communication between locomotive cab radio VS67 of T-CZ and simplex radio 450 MHz. The software is proposed for Linux operating system. There are basic information of radio communication used in railway traffic in Czech Republic described in the first part. Second and third part of thesis contains basic information about locomotive cab radio VS67 and serial bus RS-485. Proposal, realization of communications protocol and evaluation of thesis results follow in the next parts. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Elektrotechnická zařízení cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18133
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account