Dopravní a logistické zabezpečení evakuace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav
dc.contributor.author Hanák, Radek
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:29:13Z
dc.date.available 2008-08-12T07:29:13Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29222
dc.description.abstract Cílem této práce je navržení postupu evakuace zdravotnického zařízení, zejména pak její dopravní a logistické zabezpečení. Tento návrh je proveden na základě obecné analýzy evakuace, zdravotnického zařízení a území, na kterém se zařízení nachází. Ke zpracování některých částí jsou použity optimalizační metody operačního výzkumu. cze
dc.format 77 s. + 3 volně vložené přílohy cze
dc.format.extent 1805976 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Transport eng
dc.subject Evacuation eng
dc.subject health-care facilities eng
dc.subject Logistics eng
dc.subject Fire Rescue Brigade eng
dc.subject Doprava cze
dc.subject evakuace cze
dc.subject zdravotnická zařízení cze
dc.subject Logistika cze
dc.subject Hasičský záchranný sbor cze
dc.title Dopravní a logistické zabezpečení evakuace cze
dc.title.alternative Transport and logistic guarantee of evacuation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to suggest the procedure of evacuation of the health-cares facility, particularly its transport and logistic guarantee. This proposal is proceeded on the basis of the common analyses of evacuation, health-care facility and area, whereat the facility lies. To processing some parts are used optimalizing method of operational research. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18520
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account