Využití hyperbolických navigačních systémů pro přiblížení na přistání letadla

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bloudíček, Radim
dc.contributor.author Kučera, Filip
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:10:05Z
dc.date.available 2008-08-12T07:10:05Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29100
dc.description.abstract Práce se zabývá možnosti využití hyperbolických navigačních systémů pro navigaci ve fázi přiblížení na přistání letadla. Součástí práce je také popis v současnosti využívaných systémů pro přesné přiblížení na přistání. Výstupem práce je návrh vhodné geometrie hyperbolického systému a také nastínění možností přenosu polohové informace na palubu letadla. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 1542379 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od roku 2018 cze
dc.subject hyperbolic landing system eng
dc.subject approach eng
dc.subject navigation systems for measuring the difference between ranges eng
dc.subject passive radiolocation eng
dc.subject hyperbolické přistávací systémy cze
dc.subject přistání cze
dc.subject rozdílově-dálkoměrné navigační systémy cze
dc.subject pasivní radiolokace cze
dc.title Využití hyperbolických navigačních systémů pro přiblížení na přistání letadla cze
dc.title.alternative Usage of hyperbolic navigation systems for instrument approach eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jeřábek, Jaroslav
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The work deals with the problem of possible usage of hyperbolic navigation systems for instrument approach. It also contains description of present instrument approach systems. Work provides basic geometry layout of hyperbolic landing system and description of possible transfer channels for navigation data. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Elektrotechnická zařízení v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18140
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account