Návrhy opatření na zklidnění automobilové dopravy ve městě Jihlava

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Hrad, Jiří
dc.date.accessioned 2008-08-12T06:19:05Z
dc.date.available 2008-08-12T06:19:05Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/28753
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem zklidňování dopravy ve městě Jihlava. Cílem je vytvoření platných opatření vedoucí k součinnosti dopravy a okolí. První část práce se zabývá kategorizací pojmů a analýzou jednotlivých míst ve městě vhodných ke zklidnění na základě kritérií nehodovosti, intenzit dopravy a bezpečnosti. Druhá část obsahuje jednotlivé návrhy na zlepšení současného stavu. Ve třetí části práce je posouzení navržených změn organizace dopravy ve městě vhodnou metodou. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 34448893 bytes eng
dc.format.extent 471243825 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.format.mimetype application/zip eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject modulation eng
dc.subject orbitals eng
dc.subject trapping car park eng
dc.subject ped crossing eng
dc.subject zklidňování cze
dc.subject obchvaty cze
dc.subject záchytná parkoviště cze
dc.subject přechody pro chodce cze
dc.subject Jihlava cze
dc.title Návrhy opatření na zklidnění automobilové dopravy ve městě Jihlava cze
dc.title.alternative Proposals measure on traffic modulation in city Jihlava eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on traffic modulation proposals in city Jihlava. The goal is to create valid corrections which include cooperation of traffic and its surrounding. In the first part of this work are sorted several conceptions and there are chosen suitable places for traffic modulation. That places were defined after count of car accidents, traffic density and safety criterion. The second chapter contains proposals how to improve current situation. There is examination of proposals from previous chapters using suitable method in the third part of this work. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D18500
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account