Hodnocení přísad funkčních potravin se zaměřením na obsah jejich fenolických sloučenin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenka, Libor (školitel)
dc.contributor.author Frühbauerová, Michaela
dc.date.accessioned 2024-02-06T09:57:25Z
dc.date.available 2024-02-06T09:57:25Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2023-10-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82512
dc.description.abstract Tato disertační práce přináší ucelený souhrn na téma fenolických sloučenin včetně kapitol věnovaných možnosti jejich stanovení s využitím moderních analytických technik. Hlavní část je tvořena diskuzí výsledků získaných z experimentů se čtyřmi vybranými matricemi, karobem (Ceratonia siliqua L.), arónií černoplodou (Aronia melanocarpa L.), révou vinnou (Vitis vinifera L.) a čokoládou. Pozornost byla zaměřena zejména na sledování obsahu fenolických sloučenin při různé úpravě původní matrice. V případě čokolády byla vyvinuta jednoduchá analytická metoda pro stanovení antioxidační kapacity a případné ověření pravosti čokolád. Všechny prezentované výsledky jsou podloženy sedmi přiloženými separáty publikovanými v zahraničních i tuzemských odborných časopisech. cze
dc.format 169 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Text disertační práce je přístupný bez omezení, Appendix 1 a Appendix 2 pouze v rámci univerzity. cze
dc.subject fenolické sloučeniny cze
dc.subject funkční potraviny cze
dc.subject karob cze
dc.subject réva vinná cze
dc.subject arónie černoplodá cze
dc.subject kakao cze
dc.subject čokoláda cze
dc.subject phenolic compounds eng
dc.subject functional food eng
dc.subject carob eng
dc.subject grapevine eng
dc.subject black chokeberry eng
dc.subject cocoa eng
dc.subject chocolate eng
dc.title Hodnocení přísad funkčních potravin se zaměřením na obsah jejich fenolických sloučenin cze
dc.title.alternative Evaluation of functional food ingredients with a focus on their phenolic content eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Jůzl, Miroslav
dc.contributor.referee Sumczynski, Daniela
dc.date.accepted 2024-01-09
dc.description.abstract-translated This doctoral thesis provides a comprehensive summary on the topic of phenolic compounds including chapters devoted to possibility of their determination using modern analytical techniques. The main part consists of a discussion of the results obtained from experiments with four selected matrices, carob (Ceratonia siliqua L.), black chokeberry (Aronia melanocarpa L.), grapevine (Vitis vinifera L.), and chocolate. Attention was paid mainly to the content of phenolic compounds during various treatment of original matrix. In case of chocolate, a simple analytical method for determination of antioxidant capacity and for possible verification of chocolate authenticity was developed. All presented results are supported by seven attached separate papers published in foreign and domestic scientific journals. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40697
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.identifier.stag 47439
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account