Probace a mediace v sociální práci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Píšová, Lenka
dc.contributor.author Krobotová, Pavla
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:13Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:13Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-04-28
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80130
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje popisu státní složky Probační a mediační služby ČR. Zaměřuje se na probační a mediační činnost, na její uplatnění v trestní justici a také na alternativní tresty a výkon trestů. Dále je v práci obsažen popis klienta této služby a sociální práce probačního pracovníka. Praktická část se zabývá zjištěním možných faktorů ovlivňující spolupráci probačního úředníka s klientem. cze
dc.format 62 s. (87 773 znaků)
dc.format 62 s. (87 773 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Probační a mediační služba cze
dc.subject restorativní justice cze
dc.subject probační úředník cze
dc.subject pachatel trestného činu cze
dc.subject alternativní tresty cze
dc.subject sociální práce cze
dc.subject Probation and mediation service eng
dc.subject restorative justice eng
dc.subject probation officer eng
dc.subject offender eng
dc.subject alternative punishment eng
dc.subject social work eng
dc.title Probace a mediace v sociální práci cze
dc.title.alternative Probation and Mediation in Social Work eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Faltová, Barbora
dc.date.accepted 2022-06-15
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is devoted to the description of the state component of the Probation and Mediation Service of the Czech Republic. It focuses on probation and mediation activity, its application in criminal justice as well as on alternative punishments and execution of punishments. Furthermore, the thesis contains a description of the client of this service and the social work of the probation worker. The practical part deals with the identification of possible factors influencing the cooperation of the probation officer with the client. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence <p>Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta.</p> cze
dc.identifier.stag 44335
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account