Porod ve zdravotnickém zařízení versus domácí porod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Píšová, Lenka
dc.contributor.author Zárybnická, Markéta
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:12Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:12Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80128
dc.description.abstract Bakalářská práce nese název Porod ve zdravotnickém zařízení versus domácí porod. V teoretické části se budu zabývat, jak historií, tak i vývojem porodnictví u nás, dále přijde na řadu vymezení pojmu porod, rozdíly mezi porodem ve zdravotnickém zařízení a domácím porodem. V posledních bodech teoretické části bude věnována pozornost osobám u porodu. Výzkumná část bude zpracována formou rozhovoru s rodičkami, které převypráví své osobní zkušenosti s porodem ve zdravotnickém zařízení nebo s porodem doma. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject porod cze
dc.subject zdravotnické zařízení cze
dc.subject domov cze
dc.subject rodička cze
dc.subject porodní asistentka cze
dc.subject childbirth eng
dc.subject hospital birth eng
dc.subject home birth eng
dc.subject mother eng
dc.subject midwife eng
dc.title Porod ve zdravotnickém zařízení versus domácí porod cze
dc.title.alternative Hospital birth versus home birth eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Welge, Eva
dc.date.accepted 2022-06-22
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is titled Hospital birth versus home birth. In the theoretical part I will deal with the history and the development of obstetrics in our country, further I will deal with the definition of the concept of childbirth, the differences between childbirth in hospital and at home. The last points of the theoretical part will be concentrated on people at birthplace. The research part will take the form of an interview with women, who retold their personal experience with childbirth in hospital or with childbirth at home. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 44326
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account