Rozdíl mezi očekáváním prvorodičky a realitou u porodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Welge, Eva
dc.contributor.author Vrbová, Marie
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:12Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:12Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80127
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Rozdíl v očekávání prvorodičky a realitou u porodu se zabývá tím, jak si prvorodičky představují porod a jaké od něho mají očekávání. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část je literární rozbor aktuálních poznatků, které se týkají možností předporodní psychoprofylaxe, druhů porodů, doprovodu ženy u porodu, psychiky a komunikace s ženou v těhotenství a při porodu. Praktická část shrnuje kvalitativní průzkum zaměřený na pocity, dojmy a emoce žen. Cíle práce jsou zjistit očekávání prvorodiček od porodu a následně, jak se tato očekávání lišila od reality u porodu. Z výsledku průzkumu vyplývá, že očekávání jsou silně ovlivněna kvalitou předporodní psychoprofylaxe a nejvíce dojem z porodu ovlivňuje personál, se kterým se žena setká, a to ne z hlediska jejich odborných znalostí, ale dle komunikace a schopnosti empatie. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject prvorodičky cze
dc.subject příprava k porodu cze
dc.subject těhotenství cze
dc.subject očekávání cze
dc.subject přání cze
dc.subject rozhovory cze
dc.subject first-time mother eng
dc.subject preparation for childbirth eng
dc.subject pregnancy eng
dc.subject expectation eng
dc.subject wish eng
dc.subject conversation eng
dc.title Rozdíl mezi očekáváním prvorodičky a realitou u porodu cze
dc.title.alternative The difference in expectations of the first-time mothers and the reality of childbirth eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Moravcová, Markéta
dc.date.accepted 2022-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis entitled "The difference in expectations of the first-born and the reality of childbirth" deals with how first-time mothers imagine childbirth and what expectations they have from it. The work consists of two parts. The theoretical part is a literature analysis of current knowledge concerning the possibilities of antenatal classes, types of childbirth, a woman's companion during childbirth, her psychological state, and communication with a woman during pregnancy and childbirth. The practical part summarizes a qualitative survey focused on the feelings, impressions, and emotions of women. This thesis aims to find out the expectations of first-time mothers around childbirth and subsequently how these expectations differed from the reality at childbirth. The results of the survey show that expectations are strongly influenced by the quality of antenatal classes and the impression of childbirth is most affected by the staff the woman meets, not in terms of their expertise, but in terms of communication and empathy. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 44325
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account