Akutní stavy v porodní asistenci z pohledu porodních asistentek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravcová, Markéta
dc.contributor.author Strouhalová, Michaela
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:11Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:11Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80123
dc.description.abstract Tématem této teoreticko-průzkumné bakalářské práce jsou "akutní stavy v porodní asistenci z pohledu porodních asistentek". Teoretická část se zaměřuje na popis soudobých poznatků o akutních stavech v porodnictví, a to konkrétně o resuscitaci novorozence a dystokii ramének, a na metody vzdělávání a upevňování znalostí a dovedností u porodních asistentek. Cílem průzkumné části je zjistit rozsah teoretických znalostí oslovených porodních asistentek v oblasti vybraných akutních stavů. Dále se práce snaží zjistit, zda se porodní asistentky domnívají, že vybrané akutní stavy po praktické stránce v požadované míře zvládají, zda jsou osloveným respondentkám zaměstnavatelem pravidelně a kvalitně poskytovány další možnosti vzdělávání v této oblasti a zda mají oslovené porodní asistentky o další možnosti vzdělávání v rámci této problematiky vůbec zájem. Na konci práce jsou zhodnoceny výsledky šetření a podána doporučení pro praxi. cze
dc.format 117 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject akutní stavy cze
dc.subject dystokie ramének cze
dc.subject resuscitace novorozence cze
dc.subject porodní asistentky cze
dc.subject celoživotní vzdělávání cze
dc.subject metody vzdělávání cze
dc.subject acute situations eng
dc.subject shoulder dystocia eng
dc.subject neonatal resuscitation eng
dc.subject midwifes eng
dc.subject lifelong learning eng
dc.subject teaching methods eng
dc.title Akutní stavy v porodní asistenci z pohledu porodních asistentek cze
dc.title.alternative Acute situations in midwifery from the perspective of midwives eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Poláčková, Helena
dc.date.accepted 2022-06-21
dc.description.abstract-translated The topic of this theoretical-research bachelor thesis is "acute conditions in midwifery from the perspective of midwives". The theoretical part focuses on the description of contemporary knowledge about acute conditions in midwifery, specifically neonatal resuscitation and shoulder dystocia, and methods of education and strengthening of knowledge and skills of midwives. The aim of the survey part is to determine the extent of theoretical knowledge of the midwives interviewed in the selected acute conditions. Furthermore, the thesis seeks to ascertain whether midwives believe that they have the required level of practical knowledge of selected acute conditions, whether the respondents are regularly and well provided with further training opportunities in this area by their employer, and whether the respondents are interested in further training opportunities in this area at all. At the end of the paper, the results of the survey are evaluated and recommendations for practice are made. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 44318
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account