Moderní metody v praktickém výcviku porodních asistentek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Welge, Eva
dc.contributor.author Křivůnková, Aneta
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:09Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:09Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80115
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce jsou moderní metody v praktickém výcviku porodních asistentek. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část popisuje především problematiku týkající se simulační výuky. Průzkumná část interpretuje výsledky kvantitativního dotazníkového šetření, do kterého byly zapojeny studentky 3. ročníku oboru Porodní asistentka. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject porodní asistentka cze
dc.subject simulační výuka cze
dc.subject modelové situace cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject midwife eng
dc.subject simulation teaching eng
dc.subject model situation eng
dc.subject education eng
dc.title Moderní metody v praktickém výcviku porodních asistentek cze
dc.title.alternative Modern methods in practical training in midwifery eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Poláčková, Helena
dc.date.accepted 2022-06-20
dc.description.abstract-translated Subject of this bachelor thesis is modern methods in practical training in midwifery. The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part mainly describes the issues related to simulation teaching. The practical part interprets the results of a quantitative questionnaire survey which involved 3rd year midwifery students. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 44308
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account