Návrh implementace podnikového informačního systému ve společnosti Autodoprava Jaroslav Cvejn

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláčková, Nina
dc.contributor.author Cvejn, Jakub
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:54:04Z
dc.date.available 2022-07-02T04:54:04Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79897
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na návrh implementace informační podpory ve společnosti Autodoprava Jaroslav Cvejn. Předmětem práce je analýza současného stavu informační podpory, odhalení slabých míst a navržení řešení na zlepšení současného stavu. cze
dc.format 77 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject informační systém cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject ERP cze
dc.subject doprava cze
dc.subject silniční doprava cze
dc.subject informační podpora cze
dc.subject information system eng
dc.subject SWOT analysis eng
dc.subject ERP eng
dc.subject transport eng
dc.subject road transport eng
dc.subject information support eng
dc.title Návrh implementace podnikového informačního systému ve společnosti Autodoprava Jaroslav Cvejn cze
dc.title.alternative Proposal for the implementation of a business information system in the company Autodoprava Jaroslav Cvejn eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Uhlíř, Michal
dc.date.accepted 2022-06-08
dc.description.abstract-translated The diploma thesis focuses on the proposal for the implementation of a business information system in the company Autodoprava Jaroslav Cvejn. The subject of the diploma thesis is the analysis of the current state of information support, the detection of weaknesses and the proposal of solutions to improve the current state. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Technologie a management v dopravě cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 44607
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account