Bis(2,2′-bipyridil)copper(II) chloride complex: Tyrosinase biomimetic catalyst or redox mediator?

Show simple item record

dc.contributor.author Sýs, Milan cze
dc.contributor.author Mukherjee, Atripan cze
dc.contributor.author Jashari, Granit cze
dc.contributor.author Adam, Vojtěch cze
dc.contributor.author Ashrafi, Amir Mansoor cze
dc.contributor.author Novák, Miroslav cze
dc.contributor.author Richtera, Lukáš cze
dc.date.accessioned 2022-06-03T12:36:41Z
dc.date.available 2022-06-03T12:36:41Z
dc.date.issued 2021 eng
dc.identifier.issn 1996-1944 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79408
dc.description.abstract In this article, construction of amperometric sensor(s) based on screen-printed carbon electrodes covered by thin layers of two types of carbon nanomaterials serving as amplifiers, and containing [Cu(bipy)2Cl]Cl∙5H2O complex is reported. Their performance and biomimetic activity towards two selected neurotransmitters (dopamine and serotonin) was studied mainly using flow injection analysis (FIA). The important parameters of FIA such as working potential, flow rate, and pH were optimized. The mechanism of the catalytic activity is explained and experimentally confirmed. It reveals that presence of hydrogen peroxide plays a crucial role which leads to answer the title question: can presented complex really be considered as a tyrosinase biomimetic catalyst or only as a redox mediator? eng
dc.format p. 113 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Materials, volume 14, issue: 1 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Electrochemical biomimetic devices eng
dc.subject bis(2,2′-bipyridil)copper(II) chloride complex eng
dc.subject flow injection analysis eng
dc.subject neurotransmitters eng
dc.subject Elektrochemické biomimetická zařízení cze
dc.subject komplex chloridu bis (2,2'-bipyridil) měďnatého cze
dc.subject průtoková injekční analýza cze
dc.subject neurotransmitery cze
dc.title Bis(2,2′-bipyridil)copper(II) chloride complex: Tyrosinase biomimetic catalyst or redox mediator? eng
dc.title.alternative Komplex chloridu bis (2,2'-bipyridil) měďnatého: Tyrosinázový biomimetický katalyzátor nebo redox mediátor? cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated V tomto článku je popsána konstrukce amperometrických senzorů založených na sítotiskových uhlíkových elektrodách pokrytých tenkými vrstvami dvou typů uhlíkových nanomateriálů sloužících jako zesilovače a obsahujících komplex [Cu (bipy) 2Cl] Cl ∙ 5H2O. Jejich výkon a biomimetická aktivita vůči dvěma vybraným neurotransmiterům (dopaminu a serotoninu) byla studována hlavně pomocí průtokové injekční analýzy (FIA). Byly optimalizovány důležité parametry FIA, jako je pracovní potenciál, průtok a pH. Mechanismus katalytické aktivity je vysvětlen a experimentálně potvrzen. Ukazálo se, že přítomnost peroxidu vodíku hraje zásadní roli, která vede k zodpovězení otázky v titulku: lze skutečně prezentovaný komplex považovat za biomimetický katalyzátor tyrosinázy nebo pouze za redoxní mediátor? cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.3390/ma14010113 eng
dc.relation.publisherversion https://www.mdpi.com/1996-1944/14/1/113/htm eng
dc.identifier.obd 39885115 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account