Platformy pro online výuku a možné metody online výuky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Kůrka, Petr
dc.date.accessioned 2021-10-13T05:08:08Z
dc.date.available 2021-10-13T05:08:08Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78699
dc.description.abstract Práce popisuje platformy pro online výuku, jejich využití a jejich možnosti vzhledem k moderním trendům ve výuce. Obsahuje výčet platforem, které jsem používal nebo ke kterým jsem se dostal v průběhu posledních dvou let, kdy online výuka nečekaně vstoupila do životů všech učitelů v naší zemi. Práce se snaží přinést i způsoby, nápady a náčrty jak s platformami pracovat tak, aby bylo možné dosáhnout alespoň částečně našich pedagogických cílů. cze
dc.format 54 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject online výuka cze
dc.subject distanční výuka cze
dc.subject nástroje pro online výuku cze
dc.subject online teaching en
dc.subject online teaching tools en
dc.subject distance education en
dc.title Platformy pro online výuku a možné metody online výuky cze
dc.title.alternative Platforms for online teaching and possible methods of online teaching en
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona
dc.date.accepted 2021
dc.description.abstract-translated The thesis describes platforms for online teaching, their use and their possibilities with respect to modern trends in teaching. It contains a list of platforms that I have used or that I have accessed during the last two years, when online teaching has unexpectedly entered the lives of all teachers in our country. The work also tries to bring ways, ideas and sketches of how to work with platforms so that it is possible to achieve at least in part our pedagogical goals. eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account