Vznik, řízení a provoz začínající malé soukromé základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Halámková, Barbora
dc.date.accessioned 2021-10-07T11:37:38Z
dc.date.available 2021-10-07T11:37:38Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78681
dc.description.abstract Práce je věnována tématu soukromých základních a alternativních škol a rostoucímu zájmu o tuto formu vzdělávání. Část je věnována tématu zakládání konkrétní nové soukromé základní školy včetně obecné problematiky, která souvisí se vznikem a založením nové vzdělávací instituce a plánům do budoucna. Praktická část je věnována spokojenosti „klientů“ této školy, kterými jsou primárně žáci prezenční formy studia a jejich rodiče. cze
dc.format 63 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject soukromá základní škola cze
dc.subject alternativní vzdělávání cze
dc.subject zakládání základní školy cze
dc.subject řízení a provoz školy cze
dc.subject plánování školy cze
dc.subject dotazník spokojenosti cze
dc.subject private primary schools en
dc.subject alternative schooling en
dc.subject foundation of the primary school en
dc.subject school management and operations en
dc.subject school planning en
dc.subject satisfaction survey en
dc.title Vznik, řízení a provoz začínající malé soukromé základní školy cze
dc.title.alternative Foundation, management and operations of the new private primary school en
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona
dc.date.accepted 2021
dc.description.abstract-translated The work deals with the theme of private primary and alternative schools and increasing interest of this educational form. The first part is dedicated to the foundation of a new private primary school, problems and plans which come with it in the future. The practical part is dedicated to satisfaction of its clients primarily its pupils and their parents. eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account