Shaken baby syndrom pohledem radiologického asistenta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorská, Iveta
dc.contributor.author Dúbravová, Aneta
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:52:59Z
dc.date.available 2021-07-07T07:52:59Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77744
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je prací teoretickou a zabývá se problematikou syndromu třeseného dítěte z pohledu radiologického asistenta. Metodicky vychází z rešerší dostupných odborných článků a publikací napsaných v českém a anglickém jazyce. První část této bakalářské práce zahrnuje teoretická východiska k tématu. Druhá část obsahuje metodiku vyhledávání a následný rozbor dostupných studií z vybraných databází. Výsledky ukazují význam vyšetření pomocí magnetické rezonance a počítačové tomografie u těchto dětí. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject CT cze
dc.subject MRI cze
dc.subject radiologický asistent cze
dc.subject syndrom třeseného dítěte cze
dc.subject shaken baby syndrome cze
dc.subject CT eng
dc.subject MRI eng
dc.subject radiology assistant eng
dc.subject shaken baby syndrome eng
dc.title Shaken baby syndrom pohledem radiologického asistenta cze
dc.title.alternative Shaken baby syndrome from the point of view of radiology assistant eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Červenková, Zuzana
dc.date.accepted 2021-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is a theoretical thesis and deals with the issue of shaken baby syndrome from a radiology assistant's point of view. It is methodically based on research of available professional articles and publications written in Czech and English. The first part of the bachelor thesis includes a theoretical background to the topic. The second part contains a search methodology and subsequent analysis of available studies from selected databases. The results show the importance of magnetic resonance imaging and computed tomography for children with shaken baby syndrome. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1. Můžete vysvětlit, co je to systematický přehled a proč jste ho sama nemohla vytvořit? 2. Jaká je úloha radiologického asistenta při vyšetřovaní malých dětí pomocí CT a MR? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 42153
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account